9koi1

N.
Liebe f f; Leidenschaft f f; Zuneigung f f; Minne f f. ren’ai恋愛

Rechtschreibung im Kanji-Lexikon: Liebe (zwischen ManN u. Frau)

anonymous (15.03.2017)